• použitý vynášecí korečkový (kapsový) dopravník VD2t
  • vynášecí výška 1790 mm
  • výrobce ASTRO Vlašim spol. s r.o.
  • rok výroby 2007
  • cena 120000,- Kč
  • katalogové číslo: 222

Vynášecí korečkový dopravník VD2t